Χάρτες Παγκόσμιου Συστήματος Πρόγνωσης (GFS)  (Υετός στην Ευρώπη 3-48 ώρες)

(Στις 3 ώρες)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Πηγή:  www.meteociel.com

Χάρτες Παγκ. Συστήματος Πρόγνωσης (GFS)  (Θερμοκρασία στα 850 hPa στην Ευρώπη 3-48 ώρες)

(Στις 3 ώρες)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Πηγή:  www.meteociel.com