Σεισμική δραστηριότηταΚανείς σεισμός μεγέθους 4.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km αναφέρθηκε τις τελευταίες 7 ημέρες.

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.

spacer