Αστραπές στην Ελλάδα  (Αυτόματη ανανέωση 1 λπτ)

(Ώρα UTC ή Zulu)
Πηγή:  www.blitzortung.org

Αστραπές στην Ευρώπη  (Αυτόματη ανανέωση 1 λπτ)

(Ώρα UTC ή Zulu)
Πηγή:  www.blitzortung.org