Δορυφορική υπέρυθρη εικόνα της Ελλάδας  (Ενημέρωση κάθε 15 λπτ)

Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Πηγή:  www.sat24.nl

Δορυφορική υπέρυθρη εικόνα της Ευρώπης  (Ενημέρωση κάθε 15 λπτ)

Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Πηγή:  www.sat24.nl